Khám mắt miễn phí tại trường khuyết tật Nhân Ái

(THTG) Hưởng ứng ngày Thị giác thế giới năm 2015, ngày 16/9, Ban quản lý dự án “Phát triển mô hình chăm sóc mắt toàn diện Việt Nam tỉnh Tiền Giang” tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 110 em trường khuyết tật Nhân Ái thuộc phòng Giáo dục thành phố Mỹ Tho.

1

Ảnh: Quốc Việt

          Tại đây, các em được khám mắt, đo mắt  miễn phí. Đợt khám mắt miễn phí lần này là một trong những hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, động viên toàn xã hội tham gia vào các hoạt động chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa. Sau đợt khám mắt, những em bị giảm thị lực do đục thủy tinh thể sẽ được bệnh viện Mắt Tiền Giang ghi nhận và phẫu thuật miễn phí.

Hưởng ứng ngày Thị giác thế giới năm 2015, Ban quản lý dự án Phát triển mô hình chăm sóc mắt toàn diện Việt Nam tỉnh Tiền Giang tiếp tục khám mắt miễn phí và tặng quà cho các em tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang. Tổng kinh phí trong đợt khám mắt lần này hơn 14 triệu đồng.

Thu Thủy