Khai trương Hệ thống thông tin chuyên ngành tuyên giáo

Chiều 6/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khai trương Hệ thống thông tin chuyên ngành tuyên giáo trên mạng thông tin diện rộng của Đảng.

Các đồng chí: Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Đào Trọng Thi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng; Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện Ban Tuyên giáo một số địa phương đã tới dự.

 

Các đồng chí lãnh đạo nhấn nút khai trương hệ thống

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Phạm Văn Linh cho biết: Thực hiện Đề án Tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương được giao chủ trì thực hiện một số dự án quan trọng, trong đó có dự án “Xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành tuyên giáo”. Mục tiêu cơ bản của dự án là xây dựng và đưa vào hoạt động Hệ thống thông tin chuyên ngành tuyên giáo, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về các lĩnh vực công tác tuyên giáo phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các cấp, các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan.

Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, tháng 12/2013, dự án “Xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành tuyên giáo” đã được nghiệm thu và cài đặt trên mạng thông tin diện rộng của Đảng.

Theo đó, hệ thống thông tin chuyên ngành tuyên giáo bao gồm 64 hệ thống thông tin chuyên ngành của Ban Tuyên giáo Trung ương và 63 hệ thống thông tin chuyên ngành của Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Hệ thống thông tin chuyên ngành tuyên giáo được xây dựng như một cổng thông tin điện tử đảm bảo tính hiện đại, an toàn, bảo mật, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng.

Khung thông tin của Hệ thống bám sát chức năng nhiệm vụ, các hoạt động chủ yếu của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy. Hệ thống còn tích hợp với hệ thống điều hành tác nghiệp dùng chung của các cơ quan Đảng.

 

 Giao diện trang chủ hệ thống thông tin chuyên ngành tuyên giáo

Đồng chí Phạm Văn Linh nhấn mạnh, việc chính thức khai trương hệ thống thông tin chuyên ngành tuyên giáo là một dấu mốc quan trọng. Đây là lần đầu tiên một ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai trên phạm vi toàn ngành tuyên giáo.

Hệ thống thông tin chuyên ngành tuyên giáo được triển khai sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý, điều hành tác nghiệp cũng như công tác tham mưu, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy.

Trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức các lớp tập huấn đào tạo quản trị hệ thống cho cán bộ quản trị mạng thuộc Trung tâm công nghệ thông tin của các Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy và sử dụng hệ thống cho cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước. Đồng thời, cử các chuyên gia và cán bộ kỹ thuật trực tiếp hỗ trợ các Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy để đảm bảo hệ thống đi vào hoạt động hiệu quả…/.

Nguồn ĐCSVN