Khai quật công trường đá thành nhà Hồ

      Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định khai quật công trường khai thác đá cổ xây dựng thành nhà Hồ tại núi An Tôn, thuộc xã Vĩnh Yên, H.Vĩnh Lộc (Thanh Hóa).

Tổng diện tích khai quật khoảng 300m2 với mức đầu tư 523 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách của địa phương. Mục tiêu của đợt khai quật khảo cổ này nhằm nghiên cứu, đánh giá giá trị, đề xuất phương án bảo vệ, bảo tồn và bổ sung tư liệu phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ. Việc khai quật sẽ được thực hiện theo 2 bước.

 
Công trường khai thác đá cổ An Tôn - Ảnh: Ngọc Minh

Thứ nhất, chuẩn bị mặt bằng (phá bỏ lớp mặt, đào lớp đất mặt tới khi gặp tầng văn hóa); khai quật bằng phương pháp thủ công. Bước tiếp theo là chỉnh lý tư liệu khai quật, lập hồ sơ khoa học, đề xuất các giải pháp trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích.