Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí quốc gia

1.665 tác phẩm của 196 đơn vị báo chí và cá nhân tham dự Giải báo chí quốc gia năm 2013.

Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí quốc gia. Ảnh VGP/Huy  Anh

Chiều 8/5, Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã tổ chức Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ 8 – năm 2013.

Hội đồng sơ khảo Giải báo chí quốc gia do ông Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội đồng nghiệp vụ, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, làm Chủ tịch. Hội đồng còn có 1 Phó Chủ tịch và 69 thành viên, chia thành 10 tiểu ban chấm 11 loại giải.

Hội đồng sơ khảo có nhiệm vụ chấm, thẩm định, xét chọn các tác phẩm do cơ sở gửi dự Giải và chịu trách nhiệm trong việc quyết định các tác phẩm được vào chung khảo để chuyển tới Hội đồng chung khảo và Hội đồng Giải báo chí quốc gia xem xét, quyết định việc trao giải.

Ông Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo, khẳng định Hội đồng làm việc với tinh thần trung thực, khách quan, công bằng, minh bạch trong việc đánh giá tác phẩm. Các thành viên Hội đồng sơ khảo đều bình đẳng như nhau trong việc thẩm định, tuyển chọn tác phẩm.

Số lượng tác phẩm tham gia Giải Báo chí quốc gia năm 2013 tăng 252 tác phẩm so với năm 2012 (1.450 tác phẩm). Có 1.665 tác phẩm của 196 đơn vị và cá nhân được đưa vào thẩm định vòng sơ khảo của 93 Liên chi hội và Chi hội, 58 Hội Nhà báo địa phương, 45 cá nhân tham dự ảnh báo chí ở 11 loại giải.

Có 354 tác phẩm tham dự giải Báo in dành cho tin, bài phản ánh, phỏng vấn; Báo in dành cho xã luận, bình luận, chuyên luận (227 tác phẩm); Báo in dành cho phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (372); Ảnh báo chí dành cho ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh (118); Phát thanh dành cho tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm; Chuyên đề phát thanh tổng hợp (38); Phát thanh dành cho phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký (83); Báo hình dành cho tin, phóng sự, ký sự (215); Báo hình dành cho bình luận, giao lưu, tọa đàm (23); Báo hình dành cho phim tài liệu truyền hình (100); Báo điện tử có giải tin, bài phản ảnh, phỏng vấn, bình luận (58), giải phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (77).

Ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải báo chí quốc gia, đánh giá Giải báo chí quốc gia ngày càng có uy tín, ngày càng có yêu cầu cao về số lượng và chất lượng các tác phẩm tham dự. Vì vậy, Hội đồng sơ khảo cần chú ý đến tính chất lượng trong quá trình chấm giải, chú ý tính trung thực và tính tích cực của các tác phẩm tham gia dự Giải.

Hội đồng sơ khảo tiến hành chấm sơ khảo từ ngày 8/5 và xong trước ngày 21/5/2014.

Nguồn Chính phủ