Khai mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2014

(THTG) Ngày 21/7,  Liên hiệp  các Hội  Văn học Nghệ thuật Việt Nam phối hợp  với  Hội Văn học Nghệ thuật  tỉnh Tiền Giang khai mạc trại  sáng  tác văn học nghệ thuật  khu  vực đồng bằng  sông  Cửu Long  năm 2014.

Dự lễ khai  mạc có nhà văn Tùng  Điển, phó chủ tịch Ủy  ban toàn quốc Liên hiệp  các Hội  Văn học Nghệ thuật Việt  Nam, đại diện Ban  Tuyên giáo  tỉnh  ủy  Tiền Giang  và lãnh đạo  Hội  Văn học Nghệ thuật  các tỉnh  đồng  bằng  sông   Cửu  Long.

02

Trại sáng  tác văn học nghệ thuật  khu  vực đồng bằng  sông  Cửu Long  năm 2014 do  Hội  Văn học Nghệ thuật tỉnh  Tiền Giang  đăng  cai tổ chức. Tham dự trại  sáng  tác có 30  trại  viên đến từ 13 đơn vị tỉnh  thành  khu  vực  các tỉnh  đồng  bằng  sông  Cửu Long. Các trại viên  tham dự  trại  sáng  tác ở 2  bộ môn nghệ thuật là sáng  tác văn thơ  và sáng  tác ca khúc.

Thời  gian dự trại  sáng  tác diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 21 đến ngày 30/7/2014.  Trong  thời gian này, các trại  viên  sẽ có các chuyến đi  thực tế  để tìm hiểu  về  sinh  hoạt , đời  sống  thường  nhật  của  nhân dân Tiền Giang  và  các địa danh,  di  tích  văn hóa lịch sử  của tỉnh  Tiền Giang gắn liền với  quá trình  hình  thành  khai  phá vùng đất  Nam  bộ  và lịch  sử  đấu  tranh  chống  giặc ngoại  xâm bảo  vệ tổ quốc.

Công Luận