Khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV với nhiều đổi mới trong hoạt động chất vấn

(THTG) Sáng 21/5, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Thủ đô Hà Nội. Đây là kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng về công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

vlcsnap-2018-05-21-10h38m54s080

vlcsnap-2018-05-21-10h38m24s465

Quang cảnh khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Ảnh: Minh Trí

Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án luật, 1 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến về 8 dự án luật khác. Cũng tại kỳ họp lần thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018; giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016; xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019; xem xét, quyết định về công tác nhân sự…

Ngoài ra, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội cũng sẽ dành 3 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn. Hoạt động này có sự cải tiến, cụ thể là thời gian để mỗi đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi chất vấn là 1 phút và sau khi 3 đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi, người bị chất vấn phải trả lời ngay với thời gian dành cho mỗi lần trả lời là 3 phút. Việc cải tiến, đổi mới này nhằm mục đích tăng cường tính đối thoại, tranh luận trong hoạt động của Quốc hội.

Minh Trí