Khai mạc hội thi Karaoke Công đoàn viên chức tỉnh Tiền Giang năm 2015

(THTG)Đêm 9/9, tại Trung tâm Văn hóa- thông tin tỉnh Tiền Giang, Hội thi Karaoke Công đoàn viên chức tỉnh Tiền Giang năm 2015 đã được khai mạc.

1

Đây là Hội thi mang tính truyền thống, do Công đoàn viên chức tỉnh Tiền Giang tổ chức, nhằm tạo sân chơi giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có điều kiện gặp gỡ , giao lưu ca hát. Qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và phong trào công nhân lao động Việt Nam, Hội thi đã thu hút được nhiều cơ quan, đơn vị tham dự, trong đó có 72 tiết mục đơn ca, 50 tiết mục song ca, tốp ca và múa minh họa.

Bài và ảnh: Công Luận