Khai mạc Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang, nhiệm kỳ 2020-2025

(THTG) Ngày 19-10, Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang tổ chức khai mạc Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo cáo của Đại hội, giai đoạn 2015-2020, tỉnh Tiền Giang đã thành lập mới 126 hợp tác xã (HTX), tăng 98 HTX; tốc độ tăng bình quân gần 20%/năm và tăng gấp 4,9 lần so với chỉ tiêu Nghị quyết.  Trong số các HTX được thành lập mới, vùng phía Tây của tỉnh gồm: huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước và thị xã Cai Lậy, thành lập mới 39 HTX, tăng 30,95%. Vùng trung tâm, gồm huyện Châu Thành, Chợ Gạo và thành phố Mỹ Tho thành lập mới 48 HTX, tăng 38,1%.  Vùng phía Đông của tỉnh gồm: huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công thành lập mới 39 HTX, tăng 30,95%.

vlcsnap-2020-10-19-14h43m40s291

vlcsnap-2020-10-19-14h42m35s423

Quang cảnh Đại hội Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Lê Long

Tính đến nay, tỉnh Tiền Giang có 215 HTX và 06 HTX thành lập doanh nghiệp trực thuộc HTX; so với năm 2015 tăng 113 HTX , tốc độ tăng bình quân 20%/năm. Tổng vốn điều lệ của các HTX là 4.270 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2015, bình quân 20,53 tỷ đồng/ HTX. Tổng tài sản của HTX đạt 6.361 tỷ đồng, tăng 2 lần so với năm 2015, bình quân 31,89 tỷ đồng/HTX, trong đó vốn cố định là 5.257 tỷ đồng, vốn lưu động là 1.374 tỷ đồng.

Doanh thu từ khu vực kinh tế tập thể của tỉnh đạt 2.986 tỷ đồng, bình quân 01 HTX là 31,75 tỷ đồng/năm, tăng 24,65% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt 47,77 tỷ đồng, bình quân của 01 HTX đạt 648 triệu đồng/năm, tăng 98,77% so với năm 2015. Thu nhập bình quân của lao động trong HTX đạt 62,3 triệu đồng/người/năm, tăng 40% so với năm 2015…

vlcsnap-2020-10-19-14h45m25s232

vlcsnap-2020-10-19-14h46m23s895

Những đặc sản địa phương thuộc liên minh HTX được trưng bày tại Đại hội. Ảnh: Lê Long

Cùng với các HTX, nhiều tổ hợp tác có quy mô hoạt động lớn và đạt hiệu quả cao. Hiện nay, Tiền Giang có 530 tổ hợp tác, với khoảng  73.689 thành viên, 1.325 lao động. Trong 5 năm qua, kinh tế tập thể tỉnh Tiền Giang đóng góp vào GRDP trung bình đạt khoảng 1,7%, đạt 100% chỉ tiêu đề ra, tăng 15,32% so với năm 2015, đem lại giá trị gia tăng cho kinh tế hộ thành viên, tác động gián tiếp thúc đẩy kinh tế cá thể, hộ gia đình ngày càng phát triển. Trên 70% số xã có tổ hợp tác, HTX đạt tiêu chí 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe các tham luận của các HTX điển hình, tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang trong 5 năm qua, nội dung tham luận xoay quanh các vấn đề liên quan đến công tác phối hợp hỗ trợ HTX;  kinh nghiệm hoạt động hiệu quả; mô hình liên doanh liên kết bền vững….

Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc đến hết ngày 20/10/2020.

Thùy Trang