Khai mạc Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam

Sáng 7/8, Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 500 đại biểu chính thức.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu khai mạc Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đại hội có sự tham gia của hơn 500 đại biểu là những nhà báo ưu tú, tiêu biểu thay mặt cho hơn 22.000 hội viên nhà báo thuộc 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 19 Liên Chi hội và gần 200 Chi hội trực thuộc, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tình cảm và quyết tâm của hội viên cả nước nhằm xây dựng Hội và nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cho biết nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho Đại hội là đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Hội Nhà báo Việt Nam; kiểm điểm, đánh giá về thực hiện nhiệm vụ trong công tác báo chí nêu tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; 10 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”…

Đại hội cũng tập trung thảo luận và hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành; thảo luận sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam và các văn kiện quan trọng khác; tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Hội Nhà báo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo ông Thuận Hữu, Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần này diễn ra trong bối cảnh báo chí trong nước và thế giới đang có những thay đổi sâu sắc và nhiều mặt. Chính vì vậy, những nội dung thảo luận tại Đại hội và những nhiệm vụ, giải pháp đề ra sẽ có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đại hội cũng xác định 5 năm tới, báo chí cần quan tâm bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Vì vậy, nhiệm vụ hàng đầu của Đại hội lần thứ X của Hội Nhà báo Việt Nam là xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Hội trong giai đoạn cách mạng mới.

VGP News