Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phước lần thứ V, nhiệm kỳ 2015- 2020

(THTG) Ngày 13/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Phước lần thứ V, nhiệm kỳ 2015- 2020 chính thức khai mạc.

Đồng chí Trần Thế Ngọc, UV BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy; đồng chí Dương Minh Điều, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính tỉnh ủy tham gia đoàn chủ tịch và chủ trì đại hội. Các đồng chí trong BTV tỉnh ủy các thời  kỳ, cùng 231 đảng viên đại diện cho gần 2.000 đảng viên huyện Tân Phước về dự đại hội.

1

Ảnh: Trần Liêm

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư huyện ủy Tân Phước nêu rõ với chủ đề  đại hội “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, môi trường xã hội lành mạnh, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn; phát triển thuơng mại dịch vụ; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; tạo tiền đề để phát triển công nghiệp giai đoạn tiếp theo”, Đại hội Đảng bộ huyện Tân Phước lần thứ V có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho một giai đoạn phát triển mới của địa phương.

Báo cáo chính trị BCH Đảng bộ huyện Tân Phước lần thứ IV trình tại Đại hội đã chỉ rõ những kết quả đạt đuợc và cả những khuyết điểm hạn chế trong 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đánh giá chung trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo phát triển nông nghiệp toàn diện, tài nguyên đất khai thác sử dụng hợp lý hiệu quả, vùng nguyên liệu ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất theo hướng chuyên canh, hàng hoá, nâng cao được giá trị nông sản.

Chính vì thế đã đưa giá trị sản xuất nông nghiệp tăng gấp đôi so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Những chỉ tiêu vượt nghị quyết đề ra, đáng biểu dương của huyện Tân Phước trong 5 năm qua là : phát triển thương mại dịch vụ, vốn đầu tư xã hội, đầu tư hạ tầng xã hội, tạo việc làm cho lao động nông thôn, nâng thu nhập bình quân; giảm tỷ lệ hộ nghèo…

2

Ảnh: Trần Liêm

Thay mặt BTV tỉnh ủy, đồng chí Dương Minh Điều đã trao tặng bằng khen cho Đảng bộ huyện Tân Phước nhiệm kỳ 2010-  2015.

Tại Đại hội, các đại biểu có nhiều tham luận chia sẻ kinh nghiệm thực hiện thắng lợi nghị quyết, rút ra những bài học để khắc phục những yếu kém, hạn chế cho phát triển kinh tế xã hội những năm tiếp theo

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Văn Danh ghi nhận những thành tích đạt  được của Đảng bộ Tân Phước. Đánh giá cao mục tiêu giải pháp Đại hội đề ra cho 5 năm tới. Mục tiêu phù hợp, giải pháp đúng với thực tiển, nhưng quan trọng nhất là sự năng động đột phá của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội tiến hành thảo luận biểu quyết thống nhất danh sách bầu cử và tiến hành bầu cử cấp ủy khoá mới nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 39 thành viên .

Ngày 14/ 8, Đại hội tiếp tục làm việc, tập trung vào đóng góp và biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu, thông qua nghị quyết và bế mạc đại hội.

Thanh Thảo