Khai giảng lớp trung cấp chuyên ngành công tác Hội Nông dân khóa V(2016-2018)

(THTG) Ngày 18/10, trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Hội Nông dân tỉnh và Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp ngành công tác xã hội-chuyên ngành công tác Hội Nông dân khóa V (2016-2018).

1

Ảnh: Việt Bình

          Tham dự khóa học có 80 học viên là cán bộ hội nông dân cấp xã của 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Trong thời gian 2 năm, các học viên sẽ được trang bị kiến thức theo 24 môn học, 95 học trình  với các nội dung về công tác xã hội, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và công tác vận động nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; kiến thức về công tác vận động nông dân, hệ thống tổ chức và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, vị trí của Hội NDông dân trong hệ thống chính trị…

Khóa học nhằm trang bị kiến thức và nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở đáp ứng với yêu cầu thực tiễn công tác tại địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh.

 Thu Thủy