Khai giảng lớp Quản lý Nhà nước- Chương trình chuyên viên chính khóa 24 năm 2015

(THTG) Ngày 22/9, Trường Chính trị Tiền Giang phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai giảng lớp Quản lý Nhà nước – Chương trình chuyên viên chính khóa 24 năm 2015.

1

Ảnh: Quốc Việt

 Tham gia lớp học có hơn 60 học viên là cán bộ lãnh đạo cấp phó phòng, trưởng phòng, chuyên viên các sở ngành của tỉnh và các huyện, thị, thành trong tỉnh.

Qua hơn 2 tháng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức chuyên sâu về Nhà nước pháp luật, về quản lý hành chính Nhà nước và công nghệ hành chính, về quản lý Nhà nước đối với ngành, trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng…

Đây là những nội dung rất cần thiết giúp các học viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình tại cơ quan đơn vị. Qua đó giúp các học viên nâng cao năng lực thực tiễn công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay./.

Thanh Xuân