Khai giảng lớp “Kỹ năng viết tin, bài cho báo mạng điện tử”

(THTG)Sáng ngày 26/5/2014, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức lớp học “ Kỹ năng viết tin, bài cho báo mạng điện tử” tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

1

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Phước Cường, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đến dự. Lớp học gồm 20 học viên là phóng viên, kỹ thuật viên thuộc các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang và Long An dự học.

2

Lớp học diễn ra từ ngày 26/5 đến hết ngày 28/5/2014, do giảng viên Lê Thị Thanh Xuân – Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí giảng dạy.

 Qua các buổi học về lý luận và thực hành, học viên có điệu kiện  nắm vững hơn kiến thức, kỹ năng về viết tin, bài cho báo mạng, từ đó giúp học viên ứng dụng  những điểm mới, hiện đại cho Trang Thông tin điện tử ở các địa phương.

HL