Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 50- năm học 2016 – 2017

(THTG) Ngày 14/11, trường Chính trị Tiền Giang phối hợp Học viện Chính trị khu vực 4 tổ chức lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 50- năm học 2016 – 2017. Ông Trần Thanh Đức –Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đến dự.

Untitled 1

         Ảnh : Anh Tuấn 

Tham gia lớp học có 46 học viên là cán bộ đương chức và cán bộ dự nguồn vào các chức vụ chủ chốt. Các học viên được trang bị 4 khối kiến thức lý luận Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;  khoa học hành chính; những nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trên các lĩnh vực; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ… Đặc biệt, khóa học này còn trang bị những kiến thức mang đặc thù vùng miền như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và việc thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL.

Qua khóa học giúp các học viên nâng cao phương pháp tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị, khả năng lãnh đạo, quản lý để giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn tại cơ quan, đơn vị công tác.

Thu Thủy