Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát khu vực ĐBSCL năm 2016

(THTG) Ngày 14/11, Trường Chính trị Tiền Giang phối hợp Học viện Chính trị khu vực 4 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát khu vực ĐBSCL năm 2016.

Untitled 1

Ảnh : Anh Tuấn 

 Tham gia lớp học có 145 học viên là cán bộ Ủy viên Ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cấp tỉnh, cấp huyện. Các học viên được học tập 10 chuyên đề với những nội dung về công tác kiểm tra giám sát của Đảng; công tác kiểm tra giám sát của tổ chức Đảng, kiểm tra tổ chức Đảng và cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; soạn thảo văn bản, lập và lưu trữ hồ sơ của Ủy ban kiểm tra… bên cạnh đó, các học viên còn được cập nhật những kiến thức về sự hình thành và phát triển Nam Bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra nói riêng và cụ thể trên từng lĩnh vực, giải quyết những vấn đề thực tiển trong cuộc sống.

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là phương hướng, phương châm, nguyên tác, quy trình, thủ tục về công tác kiểm tra giám sát theo quy định, từ đó vận dụng vào công việc mang lại hiệu quả cao trong quá trình công tác tại cơ quan đơn vị. Lớp học sẽ kết thúc ngày 18/11/2016.

Thu Thủy