Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2014- 2015

(THTG) Sáng ngày 1/7,  16.798 thí sinh lớp 10 bước vào thi môn toán, thời gian làm bài 120 phút. Đây là buổi thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay.

4

 Kết thúc 3 môn thi, theo đánh giá của thí sinh, đề thi nằm trong chương trình học chủ yếu của lớp 9, tuy nhiên  vẫn có vài câu khó ở môn ngoại ngữ và môn toán  để phân loại thí sinh.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế thi.

Thu Thủy