Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức với cơ quan hành chính Nhà nước

(THTG) Ngày 14/3, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc ( MTTQ) Việt Nam, Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến, công bố báo cáo đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang, có ông Huỳnh Văn Phương, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Lê Văn Nghĩa, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Hội Cựu chiến binh, các sở, ngành và các huyện, thị, thành trong tỉnh tham dự.

1

Ảnh: Minh Trí

Thời gian qua, có 6 thủ tục hành chính được chọn để triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng năm 2015, gồm: Cấp giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng nhà ở, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh và chứng thực. Đây là các thủ tục liên quan mật thiết tới đời sống nhân dân, tổ chức, được xã hội quan tâm.  Tính đến tháng 12/2016, có 4 bộ và 32 tỉnh, thành phố đã chủ động triển khai và công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức trong phạm vi ngành, địa phương. Cách thức, phương pháp triển khai của 4 bộ và 32 địa phương cũng rất đa dạng.

Theo đánh giá của lãnh đạo hội nghị, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức với cơ quan hành chính Nhà nước năm 2015 bước đầu phản ánh được thực trạng và chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước. Trong thời gian tới, chương trình cải cách hành chính tổng thể giai đoạn 2011-2020 đặt ra yêu cầu lớn, đó là năm 2020 có 80% người dân hài lòng về sự phục vụ của bộ máy chính quyền các cấp.  Sắp tới, việc đo lường, xác định chỉ số hài lòng nhằm hướng đến việc hình thành một phương pháp đánh giá thống nhất sự đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Công việc này tới đây sẽ được triển khai hằng năm ở tất cả các bộ, ngành, địa phương cùng thực hiện,  qua đó giúp các cơ quan hành chính Nhà nước xác định các giải pháp phù hợp, khách quan nhằm khắc phục yếu kém, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

An Phước