Kết luận kiểm tra thực nghiện Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

(THTG) Chiều ngày 30/11, ông Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về thông báo kết luận kiểm tra thực hiện Nghị quyết 04 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo xây dựng nông thôn mới đối với Đảng ủy và đảng viên là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở.

1

Ảnh minh họa. 

Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy Sở NN&PTNT tỉnh đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh  trong chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện xây dựng nông thôn mới ở các xã. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Tuy nhiên, trong công tác chỉ đạo, điều hành của đảng viên là Giám đốc và Phó Giám đốc Sở đôi lúc còn bị động, chưa sâu sát thực tế và chưa có những đề xuất giải pháp mang tính đột phá trong thực hiện xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Qua đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang yêu cầu Đảng ủy và đảng viên là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT khắc phục những mặt hạn chế trong gian qua, tiếp tục huy động các nguồn lực, thực hiện lồng ghép các chương trình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện đạt mục tiêu của Nghị quyết 04 đã đề ra, đến năm 2020 có 50% số xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; 50% số xã còn lại đạt từ 14 tiêu chí trở lên .

Hồng Tuyến