Kết luận 134 về việc thanh tra Dự án đường và kè sông Tiền khu vực TP. Mỹ Tho

(THTG) Dự án đường và kè sông Tiền có chiều dài 2.625 m từ rạch Bình Đức đến Công ty Cấp nước Tiền Giang, với tổng kinh phí đầu tư trên 389 tỷ đồng, trong đó kinh phí xây dựng trên 280 tỷ đồng, bồi thường giải tỏa trên 54 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án là UBND TP. Mỹ Tho, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án đầu tư công trình kè, đường và Khu dân cư dọc sông Tiền.

Theo kết luận thanh tra, trong tổng dự toán kinh phí để thực hiện dự án chưa tới 390 tỷ đồng, có đến hơn 42 tỷ đồng bị sai phạm trong quá trình thực hiện dự án. Như giá trị chênh lệch giữa giá thầu thực hiện với giá tính toán lại là 8,918 tỷ đồng. Ban quản lý dự án cũng làm không đúng trình tự thủ tục đấu thầu như phê duyệt danh sách nhà thầu trong khi chưa phát hành hồ sơ mời thầu.

1

Kết quả, liên doanh các nhà thầu gồm Công ty TNHH MTV Vạn Tường, Công ty TNHH bê tông đúc sẵn Vina PSMC, Công ty CP bê tông ly tâm Dung Quất, DNTN Thuận Thành và DNTN TMDV Đồng Thắng trúng thầu, với giá hơn 91 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó DNTN Thuận Thành bị tố là làm giả hồ sơ dự thầu để đủ điều kiện tham gia đấu thầu.

Theo Kết luận thanh tra, Chủ đầu tư dự án đã thanh toán cho các nhà thầu tổng số tiền 261,387 tỷ đồng, trong này đã có hơn 42 tỷ đồng sai phạm. Như chủ đầu tư thanh toán bù giá nhân công và máy thi công không đúng quy định đối với gói thầu số 1 là hơn 80 triệu đồng; gói thầu số 2 là trên 820 triệu đồng và gói thầu số 3 là 210,6 triệu đồng. Riêng gói thầu số 4, đối chiếu hồ sơ, biên bản nghiệm thu khối lượng với thực tế thi công ở hiện trường, thì tại thời điểm ghi trong hồ sơ nhà thầu thi công chưa có khối lượng như trong bản xác định khối lượng công việc hoàn thành theo đề nghị thanh toán. Thế nhưng, Ban quản lý dự án và Tư vấn giám sát vẫn ký xác nhận khống cho nhà thầu, đồng thời giải ngân số tiền 21,469 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra nêu rõ: Chủ đầu tư là UBND TP Mỹ Tho đã “vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản, có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật trong việc lựa chọn nhà thầu, quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu, thanh toán khối lượng; không cương quyết xử lý đối với nhà thầu thi công thiếu năng lực, thi công cầm chừng hoặc cố tình ngừng thi công làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án”.

Trước những sai phạm nghiêm trọng này, UBND tỉnh Tiền Giang đã quyết định chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

An Phước