Huyện Tân Phước khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024

(THTG) Ngày 05-7, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã của huyện Tân Phước đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2024. Ban tổ chức đã thông qua Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban kiểm tra, sát hạch, Tổ giúp việc và danh sách 32 thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng.

Huyện Tân Phước khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024

Kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 tại huyện Tân Phước có 32 thí sinh tham gia thi tuyển bằng hình thức trắc nghiệm với 03 phần thi: Phần thi kiến thức chung có 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, bộ máy của Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, quản lý hành chính nhà nước, công chức, công vụ. Phần thi ngoại ngữ và thi môn tin học có 60 câu hỏi theo yêu cầu và vị trí việc làm.

Kỳ thi tuyển công chức rất quan trọng và cần thiết, thông qua kỳ tuyển dụng sẽ chọn được những thí sinh đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, có năng lực, sức khỏe, kỹ năng, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước để bổ sung kịp thời cho đội ngũ công chức cấp xã đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và nhiệm vụ công tác trong giai đoạn hiện nay.

 

Phúc Thịnh