Huyện Tân Phước có gần 240 ha lúa bị nhiễm cháy lá

(THTG) Sau khi thu hoạch lúa hè thu sớm, bà con nông dân huyện Tân Phước cũng đã khẩn trương xuống giống vụ lúa hè thu chính.

Tuần qua, nông dân trong huyện đã xuống giống thêm gần 700 ha, nâng đến nay đã xuống giống được hơn 5.300 ha, trà lúa hiện đang trong giai đoạn từ mạ non đến đẻ nhánh, phát triển tốt.

Theo thống kê của trạm BVTV huyện Tân Phước, toàn huyện hiện có gần 185 ha nhiễm rầy nâu, mật số trung bình từ 150-200 con/m2, tuổi 1-2 và một ít tuổi 3, tăng 15 ha so với tuần trước.

Về bệnh hại, toàn huyện hiện có khoảng 240 ha nhiễm bệnh cháy lá, cấp bệnh 5-7, tỷ lệ bệnh từ 7-10% và  khoảng 8 ha nhiễm bệnh cháy bìa lá, cấp bệnh 5-7, tỷ lệ bệnh từ 3-5%

Dự báo trong mấy ngày tới, tình hình sâu bệnh trên lúa hè thu sớm sẽ có chuyển biến do thời tiết diễn biến phức tạp cộng với tuổi lúa thích hợp cho các đối tượng sâu bệnh gây hại, trạm BVTV huyện khuyến cáo bà con nên thăm đồng thường xuyên để có biện pháp phòng trị kịp thời./.

Phúc Thịnh