Huyện Gò Công Tây đủ điều kiện xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

(THTG) Ngày 02-11, UBND tỉnh Tiền Giang có thông báo số 6623 về việc công bố huyện Gò Công Tây đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận hoàn thành đạt chuẩn dựng nông thôn mới năm 2021.

Xa Dong Son 10

Các tuyến đường giao thông của xã nông thôn mới huyện Gò Công Tây  được đầu tư, nâng cấp. Ảnh: Đoàn Vũ

Theo đó, căn cứ quy định tại Quyết định 2540 ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, trên cơ sở kết quả thẩm tra UBND tỉnh thông báo huyện Gò Công Tây đủ điều kiện đề nghị xét, đề xuất công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021 với kết quả cụ thể, đó là: Tổng số xã, thị trấn trên địa bàn huyện: 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 2 xã Thạnh Nhựt và xã Long Vĩnh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Hữu Tâm