Huyện Châu Thành triển khai Luật Phòng thủ dân sự và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

(THTG) Ngày 08-7, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức hội nghị triển khai Luật Phòng thủ dân sự và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai những nội dung cơ bản của 02 luật, cụ thể: Luật Phòng thủ dân sự gồm 7 chương, 55 điều, quy định nguyên tắc, hoạt động phòng thủ dân sự; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng thủ dân sự; quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm thực hiện phòng thủ dân sự. Luật được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 20/6/2023 tại Kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.

Quang cảnh hội nghị triển khai các Luật tại huyện Châu Thành.

Riêng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở gồm có 05 chương, 33 điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tác tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Luật này, được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 28/11/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.

Thông qua hội nghị nhằm kịp thời đưa nội dung các Luật mới đi vào cuộc sống và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân khi tham gia quan hệ pháp luật ở các lĩnh vực này có hành vi xử sự phù hợp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật ở địa phương.

                                       Tin và ảnh: Ngọc Yên