Huyện Châu Thành công bố xã Vinh Kim đạt Đô thị loại V

(THTG) Ngày 05-7, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức Lễ công bố xã Vĩnh Kim đạt Đô thị loại V.

Huyện Châu Thành công bố xã Vinh Kim đạt Đô thị loại V

Xã Vĩnh Kim có diện tích trên 589 ha, dân số 13.359 người. Trong những năm qua, kinh tế – xã hội của xã có những bước phát triển mạnh mẽ, mức tăng trưởng kinh tế trung bình 03 năm qua đạt 25,81%; tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ chiếm 50,62%, công nghiệp – xây dựng chiếm 30,17%, nông, lâm ngư nghiệp chiếm 19,21%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, mức sống ngày càng được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 1,47% trên tổng số hộ dân. Qua kết quả đánh giá, chấm điểm xã đã đạt 86,67/100 điểm và đạt 5/5 tiêu chí của đô thị loại V.

Việc công nhận xã Vĩnh Kim đạt đô thị loại V sẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội; phù hợp với quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính. Đồng thời nâng cao hiệu quả các giải pháp khai thác và phát huy thế mạnh trong việc triển khai xây dựng xã có kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng đô thị, kinh tế phát triển mạnh về thương mại – dịch vụ. Chăm lo phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; vừa bảo đảm yêu cầu về quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, vừa đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn xã.

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành và xã Vĩnh Kim đã khen thưởng cho 32 tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng xã Vĩnh Kim đạt đô thị lọai V.

 

Ngọc Yên