Huyện Cai Lậy tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân

(THTG) Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, các ngành và các địa phương trên địa bàn huyện Cai Lậy đã và đang tích cực triển khai thực hiện đa dạng các giải pháp giúp người dân ổn định cuộc sống.

viec-lam

Một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực đó chính là đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động. Xuất phát từ thực tiễn địa phương, huyện Cai Lậy đặt ra mục tiêu bình quân mỗi năm có trên 1.500 lao động được tạo việc làm, để hoàn thành mục tiêu chung trong giai đoạn 2020 – 2025 sẽ có 7.705 lao động được tạo việc làm.

Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Cai Lậy thường xuyên phối hợp với ngành chức năng, các trường dạy nghề mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, dài hạn cho người trong độ tuổi lao động, người có nhu cầu học tập. Đồng thời, giới thiệu việc làm cho các đối tượng vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương. Điển hình trong năm 2022, huyện đã giải quyết việc làm cho 1.597 người, đạt hơn 103% theo kế hoạch. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, kéo giảm các tệ nạn xã hội, đồng thời thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn phát triển.

Hùng Huy