Huyện Cai Lậy: tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử – văn hóa

(THTG) Hiện nay, trên địa bàn huyện Cai Lậy có 1 di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia, 9 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và 1 di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh. Trong đó, nổi bật như di tích lịch sử Chiến thắng Ba Rài ở xã Cẩm Sơn (di tích cấp tỉnh), Căn cứ Tỉnh ủy Mỹ Tho ở xã Long Tiên, Đình Hòa An ở xã Ngũ Hiệp…

 

HUYEN CAI LAY BAO TON VA PHAT HUY CAC GIA TRI DI TICH LICH SU - VAN HOA.mpg_snapshot_00.15.530

Di tích Chiến thắng Ba Rài (xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy).

Trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn huyện Cai Lậy được các cấp, ngành quan tâm, kể cả việc tùng tu tôn tạo. Từ đó, các di tích lịch sử – văn hóa trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo ấn tượng cho du khách gần xa.

Hiện nay, các ngành chức năng ở huyện Cai Lậy quan tâm đến công tác tuyên truyền, giới thiệu quảng bá di tích; tạo điều kiện thuận lợi để các ngành tổ chức các hoạt động về nguồn; tổ chức công tác sưu tầm hiện vật, qua đó giáo dục rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ di tích, xây dựng truyền thống yêu nước, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.

Hùng Huy