Huyện Cai Lậy phát triển Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp

(THTG) Trong thời gian qua, với những chính sách thu hút đầu tư trong phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của huyện Cai Lậy đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Still0729_00023 Still0729_00024

Cai Lậy có 229 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Ảnh Thanh Tùng

Hiện nay trên địa bàn huyện Cai Lậy có tổng số 229 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, với tổng số vốn đăng ký trên 1.000 tỷ đồng, trong đó có khoảng 20 doanh nghiệp có vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng, nâng tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 4,72 tỷ đồng/doanh nghiệp. Tính riêng từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn huyện Cai Lậy phát triển 12 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký gần 21,4 tỷ đồng.

Still0729_00025 Still0729_00026

Sơ chế và đóng gói sầu riêng. Ảnh: Thanh Tùng

Đối với hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký điều chỉnh bổ sung và đăng ký mới là 310 hộ với tổng số vốn trên 50 tỷ đồng, trong đó đăng ký thành lập mới là 250 hộ, tăng 21 hộ so với cùng kỳ, tổng số vốn đăng ký 40 tỷ đồng, tăng 10,36% số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016). Ngoài ra, đến nay huyện Cai Lậy có 5.865 hộ đã đăng ký lũy kế, với số vốn trên 746 tỷ đồng, Giá trị công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 159,16 tỷ đồng, đạt 54,18% so với nghị quyết, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Với những kết quả đạt được như trên, sẽ là tiền đề cho huyện Cai Lậy tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Hồng Linh