Họp mặt Văn phòng Ban Tuyên huấn khu 8

      (THTG) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 38 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng ngày 19-5, Văn phòng Ban Tuyên huấn khu 8 thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tổ chức họp mặt.

          

Cán
Cán bộ Văn phòng Ban tuyên huấn khu 8 đang ôn lại truyền thống hào hùng.

Văn phòng Ban Tuyên huấn khu 8 mật danh “B40” được hình thành từ năm 1959 với hơn 60 cán bộ, nhân viên làm việc. Nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu tổng hợp, theo dõi tình hình tuyên huấn các tỉnh, các tiểu ban, đồng thời đảm bảo các mặt hoạt động về tài chính, hậu cần, xây dựng căn cứ, giao liên, bảo vệ cơ quan, in ấn, đánh máy, y tế và phục vụ các tiểu ban trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Buổi họp mặt có hơn 30 đồng chí nguyên là cán bộ, nhân viên Văn phòng Ban Tuyên huấn khu 8 tham dự. Tại đây, các cán bộ, nhân viên đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang mà cán bộ, nhân viên Văn phòng đã đóng góp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đồng thời thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe lẫn nhau sau nhiều năm xa cách.

Đây cũng là dịp để các đồng chí tri ân những anh hùng liệt sĩ và những cán bộ, nhân viên Văn phòng Ban Tuyên huấn khu 8 đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Qua đó, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện lòng tự hào về Đảng, về Bác Hồ…

Hiện nay, dù đã tuổi cao, sức yếu nhưng các đồng chí cán bộ, nhân viên Văn phòng Ban Tuyên huấn khu 8 vẫn tiếp tục phấn đấu, đóng góp hết sức mình cho các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở, tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.