Họp mặt kỷ niệm 71 năm Ngày thể thao Việt Nam

(THTG) Ngày  27/3, Sở Văn hóa  Thể thao  và Du  lịch  tỉnh  Tiền Giang  phối  hợp với  Trung  tâm  huấn luyện  và thi đấu  thể dục  thể thao  Tiền Giang tổ chức buổi họp  mặt  kỷ niệm 71 năm Ngày  thể thao  Việt  Nam.

1

          Tại  buổi mặt, cán  bộ, huấn luyện viên của các đơn vị trực thuộc Sở  Văn hóa  Thể thao  và Du  lịch  Tiền Giang  ôn lại truyền thống  thể dục thể  thao Việt Nam. Ngày này cách đây 71 năm, nền thể dục thể thao Việt Nam  được hình  thành trên cơ  sở từ  Lời  kêu gọi  toàn dân tập  luyện thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh :  “ Hỡi đồng bào toàn quốc! Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, xây dựng đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước” .

Từ Lời  kêu gọi  toàn dân tập  luyện thể dục thể thao  của Bác Hồ, ngành  Thể dục thể thao  Việt  Nam  chọn  ngày  27/3 hàng năm làm Ngày thể thao  Việt  Nam .

Đối với  hoạt  động thể dục và thể thao Tiền Giang, đã trải qua 42 năm thành  lập  và phát  triển, thể thao  Tiền Giang  từng  bước khẳng  định  tầm quan trọng của mình. Hiện nay  phong  trào  toàn dân tập  luyện thể dục thể thao  theo  gương Bác Hồ vĩ  đại  được Sở Văn hóa  Thể thao  và Du  lịch  tỉnh  Tiền Giang  phát  động  thường   xuyên,  số  lượng  người  tham gia  tập luyện  đạt  trên 28% dân số của tỉnh.   Bên cạnh đó thể thao  phong  trào, thể thao  thành  tích  cao  của tỉnh  Tiền Giang  cũng  khẳng  định  được vị thế của mình.  Trong nhiều  năm qua, tỉnh Tiền  Giang  nằm trong  nhóm  các  tỉnh  thành  đứng  đầu về  Đại hội  thể dục thể thao  các tỉnh   đồng  bằng  sông   Cửu  Long

Nhân buổi  hợp  mặt ôn lại  truyền thống 71 năm Ngày  thể thao  Việt  Nam  và 42 năm thể  dục thể thao  tỉnh Tiền Giang, Ủy ban  nhân dân tỉnh Tiền Giang trao  tặng Bằng khen cho  các vận động  viên, huấn luyện viên xuất  sắc, đạt  nhiều  thành  tích  trong năm 2016.

Bài và ảnh: Công Luận