Họp mặt kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tài chính Việt Nam

 

(THTG) Ngày 28/8, tại Trung tâm Hội nghị, Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tài chính Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Khang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đến dự.

2

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính phủ, ngay sau khi giành được độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Đảng ta mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã xây dựng một nền tài chính độc lập, tự chủ, xã hội chủ nghĩa, có đường lối chính sách pháp luật thống nhất, thích hợp với điều kiện hoàn cảnh trong từng chặng đường phát triển của đất nước, có ngân quỹ riêng, có tiền tệ riêng, có ngân sách Nhà nước từ trung ương đến địa phương. Quan hệ tài chính đối ngoại cũng ngày càng mở rộng, đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện công cuộc đổi mới. Bằng những chính sách động viên hợp lý và phân phối nguồn lực có hiệu quả, tài chính vừa thực hiện bồi dưỡng sức dân vừa động viên sức dân, vừa góp phần đẩy nhanh sự tăng trưởng của nền kinh tế, giữ vững ổn định xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xứng đáng là một nền tài chính Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Ở Tiền Giang, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngành Tài chính của tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ đã cùng nhân dân các địa phương bắt tay ngay vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh. Với những nỗ lực cao độ và tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng, lực lượng cán bộ ngành kinh tế tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Untitled 3

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Khang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao những kết quả mà ngành Tài chính Tiền Giang đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, ngành Tài chính Tiền Giang cần phải tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại của địa phương; nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về tài chính và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang đã tặng cờ truyền thống cho ngành Tài chính Tiền Giang. Chủ tịch UBND tỉnh  cũng tặng bằng khen cho 13 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho ngành Tài chính thời gian qua.

Thùy Trang