Họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa Việt Nam

(THTG) Ngày 28/8, Sở  Văn hóa Thể thao và Du lịch Tiền  Giang  tổ chức  buổi  họp  mặt kỷ niệm 70 năm  ngày  truyền thống  ngành văn hóa Việt Nam, Đến dự  buổi  họp  mặt  có  đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du  lịch  Việt  Nam;  ông  Lê  Văn nghĩa , Phó Chủ tịch Ủy ban  nhân dân tỉnh  Tiền Giang.

Các đại  biểu ôn lại  truyền thống  70  năm thành lập và phát triển  của ngành Văn hóa  Việt Nam, trong đó có 40  năm xây dựng và phát triển của ngành Văn hóa Thông  tin  tỉnh  Tiền Giang.

2

Sau  Cách mạng  Tháng  Tám thành  công,  nước Việt Nam  Dân chủ cộng  hòa được thành  lập. Chủ tịch  Hồ Chí Minh  đã ban hành  sắc lệnh  thành lập  các  Bộ của Chính  phủ, trong  đó  có Bộ Thông  tin – Tuyên truyền,  là tiền  thân của Bộ  Văn hóa – Thông  tin, ngày  nay  là  Bộ  Văn hóa  Thể thao  và Du  lịch Việt  Nam . Từ những ngày  đầu  thành  lập,  ngành  Văn hóa có chức năng  làm công tác thông  tin tuyên truyền,  cổ động  nhân dân kháng  chiến  và kiến quốc . Qua 70 năm hình  thành và phát  triển, ngành  Văn hóa đã có  10   lần đổi  tên gọi , để phù hợp  với  từng  giai  đoạn lịch  sử và chức năng nhiệm vụ được giao. Trong thành tích chung ấy có sự đóng góp của  ngành  Văn hóa  Thể thao  và Du  lịch  tỉnh  Tiền  Giang, đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức xây dựng đời sống, lối sống văn hóa, cải thiện tinh thần, cổ vũ động viên Đảng bộ quân dân Tỉnh nhà  thực hiện thắng  lợi các nhiệm vụ chính trị  cùng cả nước xây  dựng  nền văn hóa Việt Nam  tiên tiến dậm đà bản sắc dân tộc.

1

Dịp này, Bộ  Văn hóa Thể thao  và Du  lịch  Việt  Nam  trao  tặng 41 kỷ niệm chương cho  các cá nhân có nhiều  đóng  góp trong  việc xây  dựng nền văn hóa  thể thao  du  lịch  Việt  Nam . Thay  mặt  Ủy  ban  nhân dân tỉnh, ông  Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch ủy ban  nhân tỉnh  Tiền Giang đã trao  tặng  cờ truyền thống  của Ủy ban nhân dân tỉnh  cho  ngành  Văn hóa  Thể thao  Du lịchTiền Giang và trao  tặng 36 Bằng  khen của Ủy ban  nhân dân tỉnh  cho  các cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh nhà./.

Công Luận