Họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Lao động -Thương binh và Xã hội

(THTG) Ngày 25/8, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam ( 28/8/1945- 28/8/2015 ) . Đến dự buổi hợp mặt có ông Huỳnh Văn Niềm, nguyên Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang; ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang.

1

Ảnh: Lê Long

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống 70 năm ngày truyền thống ngành Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam và 40 năm truyền thống ngành Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Tiền Giang. Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được thành lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành sắc lệnh thành lập các Bộ của Chính phủ, trong đó có Bộ Lao động và Cứu tế xã hội,  là tiền thân của Bộ Lao động Thương binh Xã hội ngày nay. Trong giai đoạn kháng chiến, nhiệm vụ của ngành thực hiện cứu thương, chăm sóc thương bệnh binh, huy động lực lượng tham gia dân quân  hỏa tuyến…. Ngày nay, ngành Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam được tăng cường bổ sung nhiều lĩnh vực xã hội như : Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội …

Cùng với tiến trình lịch sử 70 năm hình thành và phát triển ngành Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam, ngành Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Tiền Giang cũng đã có truyền thống 40 năm. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh , ngành Lao động Thương binh Xã hội Tiền Giang không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của mình, góp phần ổn định chính trị, an sinh xã hội.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang đã trao tặng cờ truyền thống của Ủy ban nhân dân tỉnh cho ngành Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Tiền Giang./.

Công Luận