Họp mặt Hội đồng hương Tiền Giang tại Thành phố Hồ Chí Minh

(THTG)Ngày 30/1 Ban liên lạc Hội đồng hương Tiền Giang tại Thành phố Hồ Chí Minh  đã tổ chức buổi họp mặt Hội đồng hương Tiền Giang tại Thành phố Hồ Chí Minh .

Bà Trần Kim Mai- Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và hơn 500 bà con Tiền Giang đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đến dự. Theo Ban liên lạc Hội đồng hương Tiền Giang, hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh có hàng chục ngàn người dân Tiền Giang đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận , hàng năm các doanh  nghiệp và bà con Hội đồng hương tại thành phố Hồ Chí Minh  đóng góp hàng chục tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, trường học và các công trình phúc lợi công cộng góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cho bà con tỉnh nhà .

Bà Trần Kim Mai – Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang báo cáo sơ nét về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh nhà trong năm 2014 và chân thành cám ơn những đóng góp về tinh thần lẫn vật chất của bà con Tiền Giang đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua, và chúc bà con năm mới hưởng một mùa xuân vui tươi hạnh phúc

Trần Lương