Họp bàn kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

(THTG) Chiều ngày 24/3, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh, Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 đã họp để bàn bạc và thống nhất kế hoạch tổ chức và các công việc chuẩn bị tổ chức cuộc thi. Đây là cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến lần đầu tiên tổ chức tại tỉnh do Sở Tư pháp, cơ quan  thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh phối hợp với các sở ngành có liên quan tổ chức phát động và ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch  UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Untitled 1

Ảnh : Trần Liêm 

Tại cuộc họp, Ban tổ chức đã thông qua kế hoạch tổ chức, thành phần Ban giáo khảo cuộc thi, Tổ thư ký giúp việc cho Ban tổ chức và bàn bạc, thống nhất các công việc chuẩn bị cho cuộc thi như thể lệ thi, công tác tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia, chương trình lễ phát động cuộc thi và giới thiệu phần mềm của cuộc thi với các nội dung chính như cách thức đăng ký thông tin tham gia cuộc thi, làm bài thi, phương pháp chấm điểm, xếp hạng các vòng sơ khảo và chung kết.

Theo đó, cuộc thi được tổ chức trên mạng Internet tại Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại địa chỉ http://thitruc tuyenhppl.tiengiang.gov.vn. Nội dung thi tập trung vào nội dung Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân, doanh nghiệp và các đối tượng đặc thù, hoạt động xử lý vi phạm hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại tố cáo. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 3/4 và tổ chức, trao giải vào Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11. Đối tượng tham gia là tất cả cán bộ, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và công dân đang công tác, cư trú tại Tiền Giang . Lễ phát động được tổ chức trực tuyến vào ngày 3/4.

                                                               Lê Thanh Liêm