Họp bàn kế hoạch hội nghị tổng kết 40 năm hoạt động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

(THTG) Ngày 25/8, ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch chuẩn bị hội nghị tổng kết 40 năm hoạt động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh giai đoạn 1975-2015.

1

Ảnh: Phi Phụng

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ được tổ chức trong tháng 9 tới, nhằm ôn lại truyền thống, rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng, phát huy thành tựu đã đạt được, làm tiền đề để ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục phát triển và hội nhập. Qua đó, vận dụng đường lối đổi mới của Đảng, kết hợp với sự lãnh đạo kiên quyết và đúng hướng của Đảng bộ, chính quyền tỉnh, sự nỗ lực, chủ động của người nông dân, tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo hướng năng cao năng suất, nâng cao chất lượng, giảm giá thành, tăng lợi nhuận. Nhất là huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết tam nông của Đảng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng nông thôn.
Trước, trong và sau hội nghị, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh phối hợp với các ngành, các cấp phát động sâu rộng phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, triển lãm thành tựu nông nghiệp trên các lĩnh vực từ năm 1975-2015, văn nghệ, thể dục thể thao….
Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị ngành nông nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc đã được phê duyệt trước đó, để hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, đúng như kế hoạch đã đề ra.

Kim Nữ