Hơn 209 tỷ đồng mua thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

Bộ Tài chính vừa quyết định tạm cấp cho 13 tỉnh, thành phố trong cả nước để mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2014.

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ Nghị định 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, Bộ Tài chính tạm cấp bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 209,124 tỷ đồng cho 13 địa phương trong cả nước để thực hiện chính sách mua thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo đó, Bộ Tài chính tạm cấp bổ sung số kinh phí hỗ trợ các địa phương, cụ thể như sau tỉnh Hà Giang là 15,63 tỷ đồng, tỉnh Lạng Sơn là 10,335 tỷ đồng, tỉnh Lào Cai là 11,216 tỷ đồng, thành phố Hải Phòng là 15,794 tỷ đồng, tỉnh Nam Định là 31,138 tỷ đồng;

Tỉnh Ninh Bình là 17,931 tỷ đồng, tỉnh Quảng Bình là 13,416 tỷ đồng, tỉnh Thừa Thiên-Huế là 17,517 tỷ đồng, thành phố Đà Nẵng là 5,746 tỷ đồng, tỉnh Đắk Nông là 4,645 tỷ đồng, tỉnh Đồng Nai là 14,516 tỷ đồng, tỉnh Tiền Giang là 19,231 tỷ đồng và tỉnh An Giang là 32 tỷ đồng.

Riêng đối với tỉnh Ninh Bình và tỉnh Đắk Nông, ngoài kinh phí năm 2014, Bộ Tài chính cấp bổ sung thêm 9,499 tỷ đồng để 2 tỉnh có nguồn thực hiện chính sách mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2011, 2012 và 2013.

Trong đó, bổ sung cho tỉnh Ninh Bình là 1,739 tỷ đồng (kinh phí của năm 2012), tỉnh Đắk Nông là 7,76 tỷ đồng (kinh phí của năm 2011, 2012, 2013).

Nguồn Chính phủ