Hơn 1 triệu lượt khách du lịch đến Tiền Giang trong 9 tháng đầu năm 2014

(THTG)  Trong 9 tháng đầu năm 2014, hoạt động du lịch Tiền Giang tiếp tục phát triển bền vững trên cả 3 mặt về lượng khách, cơ sở vật chất và doanh thu. Lượng khách đến tham quan, du lịch tăng cao so với cùng kỳ năm 2013.

Cụ thể, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh hơn 1 triệu lượt, tăng 8,5% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt trên 360 ngàn lượt tăng 4,8% so cùng kỳ. Doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành đạt gần 2.800 tỷ đồng, tăng 8,9%.

Toàn tỉnh hiện có 43 đơn vị lữ hành, trong đó có 16 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế, 24 đơn vị kinh doanh lữ hành nội địa và 03 đơn vị kinh doanh vận chuyển khách du lịch; có 233 cơ sở lưu trú, trong đó có 05 khách sạn 2 sao, đáp ứng cơ bản nhu cầu khách tham quan du lịch trong và ngoài tỉnh.

Thanh Đào