Hôm nay, hơn 594.000 thí sinh thi Đại học môn cuối cùng

Điểm đặc biệt của kỳ thi ĐH năm nay dự kiến là có sự thay đổi lớn đối với đề thi môn Ngữ văn.

Hôm nay (10/7), hơn 594.000 thí sinh dự thi nốt môn của cùng của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2014. Theo đó, thí sinh khối B thi Hóa học với thời gian làm bài là 90 phút, thí sinh khối C, D thi môn Ngữ văn với thời gian là 180 phút.

Thí sinh xem lại đề bài môn thi đầu tiên của đợt 2 kỳ thi ĐH năm 2014

Điểm đặc biệt của kỳ thi ĐH năm nay dự kiến là có sự thay đổi lớn đối với đề thi môn Ngữ văn. Theo đó, đề thi được dự đoán sẽ ra theo hướng “mở” với yêu cầu kiểm tra kiến thức thực chất của thí sinh trong suốt quá trình học THPT. Bên cạnh đó, đề thi còn nhằm kiểm tra năng lực, tư duy sáng tạo và phát hiện vấn đề cũng như đòi hỏi thí sinh phải có hiểu biết các kiến thức xã hội.

Sự thay đổi cách ra đề thi Ngữ văn cũng nhằm khắc phục tình trạng học tủ, học vẹt, học thuộc lòng của thí sinh và hướng tới đổi mới cách giảng dạy và học tập môn Ngữ văn ở trường THPT. Đây là việc làm nằm trong lộ trình đổi mới thi cử theo như Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục-đào tạo.

Trước đó, việc thay đổi cách ra đề thi môn Ngữ văn theo hướng “mở” nhằm kiểm tra kiến thức tư duy, sáng tạo và hiểu biết kiến thức xã hội của học sinh cũng đã được áp dụng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua./.

Nguồn VOV