Hội thi Tuổi trẻ với Hiến pháp và tham gia xây dựng Nông thôn mới năm 2014

(THTG) Ngày 26/11, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thi Tuổi trẻ với Hiến pháp và tham gia xây dựng Nông thôn mới năm 2014

3

Tham gia hội thi có 11 đội là các cán bộ đoàn viên, thanh niên đến từ 11 huyện thị thành trên địa bàn tỉnh. Các đội trải qua 3 phần thi gồm: “sản phẩm tuyên truyền”; “kiến thức của chúng tôi”; và “bản tin thanh niên”. Với các nội dung như Hiến pháp năm 2013; các nội dung về biển, đảo; những nội dung xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; nội dung đề án Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới.

 

Hội thi là dịp  giúp đội ngũ cán bộ đoàn trong  tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên và  góp sức cùng địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới.

 Thu Thủy