Hội thi tin học trẻ khối học sinh và cán bộ, công chức lần thứ II năm 2015

(THTG) Ngày 30/5, Đoàn TNCS HCM tỉnh Tiền Giang phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thi tin học trẻ  khối học sinh lần thứ XXI và hội thi tin học trẻ khối cán bộ, công chức  trẻ lần thứ II năm 2015.

1

Ảnh: Minh Nguyên

Tham gia hội thi có 500 thí sinh, trong đó 50 thí sinh là công  chức và 450 thí sinh khối học sinh gồm học sinh tiểu học, THCS, THPT.  Các thí sinh thi các hình thức: trắc nghiệm kiến thức, thi thực hành, thi tập thể và thi  phần mềm sáng tạo.  Khối học sinh thi các nội dung: Một số vấn đề cơ bản về Tin học như: Hệ điều hành MS-DOS, Windows, Microsoft Word; Trình bày văn bản, giải các bài toán dạng: toán vui, suy luận, có tính sáng tạo; các thuật toán cơ bản của ngôn ngữ lập trình; Giải được một số bài toán cơ bản và nâng cao bằng ngôn ngữ lập trình Pascal; Giải các bài toán bằng ngôn ngữ lập trình Pascal … Khối viên chức thi các Kiến thức qui định trong 10 Mô đun kỹ năng của thông tư số 3 của Bộ Thông tin và Truyền thông và kiến thức cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước; ý tưởng giải pháp sáng tạo có tính khả thi phục vụ tốt cho công tác chuyên môn ở đơn vị….

Hội thi nhằm mục đích tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng rèn luyện của cán bộ, công chức trẻ, học sinh các bậc học trong tỉnh. Phát huy tính sáng tạo của thanh niên trong đề xuất ý tưởng, giải pháp về cải cách hành chính trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.

Thu Thủy