Hội thảo Văn hóa học đường mô hình và biện pháp xây dựng

(THTG) Ngày 11/9, Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang phối hợp với Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục, Câu Lạc bộ trí thức tỉnh Tiền Giang  tổ chức Hội thảo Văn hóa học đường mô hình và biện pháp xây dựng.

3

Ảnh: Lê Long

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các báo cáo về: Xây dựng văn hóa học đường, nội dung mô hình và biện pháp xây dựng; thực trạng và giải pháp xây dựng văn hóa học đường; thực trạng nhu cầu trang bị kỹ năng mềm, văn hóa ứng xử;… cho học sinh, sinh viên  các trường  đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT trên địa bàn tỉnh.

Qua hội thảo, các ý kiến của các nhà giáo dục, trí thức sẽ được tổng hợp, sau đó chọn xây dựng mô hình điểm về Văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh. Góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường, thực hiện tốt giáo dục toàn diện cho học sinh, đẩy lùi bạo lực học đường, tệ nạn xã hội.

Thu Thủy