Hội thảo nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ nhỏ

(THTG) Sở Y tế tỉnh Tiền Giang phối hợp Dự án Dinh dưỡng Alive & Thrive ( A & T ) vừa tổ chức Hội thảo chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ – Tầm quan trọng của 1.000 ngày đầu tiên.

Tại Tiền Giang, trong những năm qua, Dự án A & T đã hỗ trợ kinh phí và các hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng  ( SDD ) tại địa phương thông qua việc vận hành Phòng tư vấn nhượng quyền ( Mặt trời bé thơ ), nâng cao năng lực tư vấn dinh dưỡng cho cán bộ y tế, hoạt dộng thay đổi hành vi tại cộng đồng. Tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân từ lúc bắt  đầu thực hiện chương trình đến nay đã giảm nhanh và duy trì tính bềnh vững. Năm 2012 tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân trong toàn tỉnh là 13,9%, tuy nhiên tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi tốc độ giảm chậm vẫn còn ở mức cao, 26,4% trong đó giai đoạn nguy cơ cao nhất là trẻ em dưới 2 tuổi.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe đại diện Dự án A & T, trình bày khái quát về dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và đại diện lãnh đạo Sở Y tế phát biểu kêu gọi sự quan tâm và đầu tư của chính quyền địa phương các cấp vào dinh dưỡng, để đưa đến Thảo luận – Trao đổi thống nhất , hiệu quả,  nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng trẻ hợp lý để đảm bảo việc đầu tư các hoạt động nuôi dưỡng trẻ nhỏ duy trì và ngày càng nhân rộng sau khi dự án kết thúc vào tháng 3 năm 2014./.