Hội thảo khoa học “ Giá trị văn học trong các tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh”

(THTG) Ngày 27/8, Tỉnh ủy tỉnh  Tiền Giang  tổ chức  Hội  thảo  khoa học “ Giá trị văn học trong các tác phẩm của nhà văn  Hồ Biểu  Chánh” .
Đến dự  Hội  thảo  có ông Trần Thế Ngọc, Ủy viên  Ban  Chấp hành  trung  ương Đảng, Bí thư  tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang;  ông  Trương  Minh  Nhựt, Vụ trưởng – Ban  Tuyên giáo  trung  ương , ông Nguyễn Anh  Tuấn, Trưởng  Ban Tuyên giáo tỉnh Tiền Giang  cùng  các giáo sư – tiến sỹ, các nhà nghiên cứu văn hóa nghệ thuật  trong  và ngoài  tỉnh  Tiền Giang.

1

Ảnh: Phi Phụng

Hồ Biểu Chánh tên thật là Hồ Văn Trung, sinh ngày 1/10/1885 tại  làng  Bình Thành, tỉnh  Gò Công. Ngày  nay thuộc thị xã Gò Công , tỉnh Tiền Giang. Xuất  thân từ gia  đình  nông dân, Hồ Biểu Chánh thuở nhỏ  học chữ Hán, sau  đó  học chữ Quốc  ngữ  và thi  đậu  bằng  Thành  Chung. Ông  từng  làm thông  ngôn,  Đốc Phủ Sứ,  Quận trưởng dưới thời  Pháp thuộc. Dù  giữ nhiều chức vụ  khác nhau, nhưng  Hồ Biều Chánh  vẫn giữ  được phẩm chất  thanh  liêm và thương người. Những yếu tố này  ảnh  hưởng  đến  các tác phẩm  văn học của ông.  Sự nghiệp  sáng  tác văn học của ông  khá đồ sộ  với  số lượng 64 tiểu  thuyết, 12 tập truyện ngắn và truyện kể, 12 vở hài  kịch và ca kịch, 8  tập  ký, 28 tập  khảo  cứu … Tiểu  thuyết  của Hồ Biểu  Chánh  thuộc thời đầu  của văn học chữ Quốc ngữ. Đề tài trong các tác phẩm văn học  của ông  phần lớn  diễn ra  tại vùng  đất Nam  bộ.  Các  đại biểu  dự hội  thảo  đã đóng  góp 26  tham luận, phản ánh  nhiều  góc độ  khác nhau  về giá trị văn học trong  các tác tác phẩm của Hồ Biểu  Chánh  như :  Hồ biểu  Chánh – nhà văn tiên phong trong  lịch sử tiểu thuyết Việt  Nam  hiện đại, Hồ Biểu Chánh – nhà văn đặc sắc Nam  bộ, cách  nhìn mới  về giá trị văn học của Hồ Biểu  Chánh …
Nhìn chung các đại biểu dự hội thảo  đều  đánh  giá cao  về nhà văn Hồ Biểu Chánh. Ông  không chỉ  là nhà văn  khởi  đầu về thể loại  văn  xuôi  Việt  Nam , mà  còn có nhiều  tác phẩm  văn học  trên các lĩnh  vực khác nhau. Văn phong  của ông  tuy  bình dân nhưng  giàu lòng nhân ái và mang  tính  giáo  dục cao.

Công Luận