Hội thảo khoa học 725 năm chiến thắng Bạch Đằng (1288-2013)

        Sáng 27-3, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh đồng tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 725 năm Chiến thắng Bạch Đằng (1288). Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và Giáo sư, Viện sĩ Thông tấn, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam chủ trì Hội thảo. Dự hội thảo có đông đảo các tướng lĩnh, nhà khoa học lịch sử trong nước.

GS, TS, NGND, Viện sỹ Thông tấn Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam tham luận tại Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học 725 năm chiến thắng Bạch Đằng.

18 báo cáo khoa học đã được gửi tới Hội thảo. Các tham luận trình bày trong hội thảo đều tập trung làm rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của chiến thắng Bạch Đằng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên của quân và dân nhà Trần, qua đó làm nổi bật truyền thống dựng nước, giữ nước vĩ đại trong lịch sử của dân tộc ta; khơi dậy lòng tự tôn, tự hào dân tộc cho thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ đón nhận quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt cho di tích lịch sử Bạch Đằng thuộc thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) của Thủ tướng Chính phủ.