Hội thảo giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực lao động việc làm

(THTG) Ngày 21/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thảo “Giảm dần khoảng cách giới trong lao động – việc làm”.

Still0722_00018Still0722_00017

Quang cảnh buổi hội thảo giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực lao động việc làm

Trong những năm qua, nữ giới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ngày càng khẳng định vai trò của mình trong xã hội và ngày càng có nhiều phụ nữ đảm trách nhiều công viêc quan trọng tại các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp. Tuy nhiên trên lĩnh vực lao động – việc làm, nữ giới còn nhiều định kiến không tốt so với nam giới. Vì vậy, tại hội thảo các đại biểu đã đế xuất các giải pháp giảm dần khoảng cách giữa nam giới và nữ giới trên lĩnh vực lao động việc làm, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của nữ giới tại các cơ quan đơn vị. Chỉ tính riêng tại các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang, lao động nữ chiếm trên 85% trong tổng số công nhân lao động. Các đại biểu dự Hội thảo cũng đã đề xuất nhiều ý kiến với  Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp…  cần có nhiều giải pháp giúp cho nữ giới ngày càng bình đẳng hơn với nam giới, trong đó có lĩnh vực lao động việc làm, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho nữ giới phát huy vai trò vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà.

Tin và ảnh: Công Luận