Hội thảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình

(THTG) Ngày 22/8, Sở Thông tin và Truyền thông Tiền Giang tổ chức hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới.

vlcsnap-2017-08-22-14h53m00s813

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Minh Nguyên

Tại hội thảo, có 7 tham luận đúc kết thuận lợi và khó khăn cũng như  những kinh nghiệm rút ra trong công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới. Theo các đại biểu, thời qua, các cơ quan báo chí và văn hóa thông tin đã tuyên truyền lồng ghép nhiều nội dung, biện pháp để thúc đẩy tiến trình bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực; nhất là các hành vi phân biệt đối xử, xâm hại, xúc phạm quyền, lợi ích của phụ nữ. Qua công tác tuyên truyền, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực hiện bình đẳng giới; góp phần hoàn thiện hiệu quả các chỉ tiêu trong chiến lược, chương trình Quốc gia về bình đẳng giới của Chính phủ, nhất là thực hiện đạt nhiều kết quả cao trong 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới.

vlcsnap-2017-08-22-14h54m34s024

vlcsnap-2017-08-22-14h54m12s784

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Minh Nguyên

Bên cạnh đó, các đại biểu còn tập trung thảo luận, đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới. Theo các đại biểu, muốn đạt yêu cầu này cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền; định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, với nhiều hình thức và duy trì thành nề nếp; thường xuyên mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về nội dung bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ phòng văn hóa thông tin ở cơ sở; hỗ trợ kinh phí tuyên truyền về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ cho các đài truyền thanh – truyền hình cơ sở….

Hồng Tuyến