Hội Nông dân Tiền Giang sơ kết giữa nhiệm kỳ

(THTG) Ngày 27-10, Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu bổ sung các chức danh, kiện toàn nhân sự.

vlcsnap-2021-10-27-14h58m56s589.png

vlcsnap-2021-10-27-14h59m42s858.png

vlcsnap-2021-10-27-15h00m35s545.png

Quang cảnh hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Hội nông dân tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Việt Bình

Trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và dịch bệnh Covid-19, nhưng Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang vẫn bám sát chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tích cực, chủ động tham mưu với cấp  ủy, phối hợp với chính quyền và các ban ngành, đoàn thể ở các địa phương, chỉ đạo các cấp Hội triển khai hoạt động, tạo điều kiện về các nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ đúng theo kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội có nhiều đổi mới, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển sâu rộng, tuyên truyền vận động nông dân tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác để liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong nửa nhiệm kỳ đầu đã phát triển thêm 11.900 hội viên nông dân mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên gần 263.000 hội viên, chiếm 65% tổng số nông dân.

vlcsnap-2021-10-27-15h04m08s179.png

vlcsnap-2021-10-27-15h04m43s688.png

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh của Hội nông dân tỉnh. Ảnh: Việt Bình

Để đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đã đề ra, nửa nhiệm kỳ còn lại, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nông dân nắm chắc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Hội; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, triển khai có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nhất là sẽ chủ động tham gia đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã bầu bổ sung các chức danh ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh. Ông Phạm Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2018-2023.

Kim Nữ