Hội nghị Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Tiền Giang lần thứ 7, nhiệm kỳ 2012 – 2017

(THTG) Ngày 12/12, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo và hoạt động của Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh năm 2017.

Still1212_00021

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Lê Long

Năm 2017, phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của Ủy ban đoàn kết công giáo các cấp trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả. Hoạt động của Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh và các ban đoàn kết công giáo cấp huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo vai trò, chức năng của mình trong việc tập hợp đoàn kết rộng rãi đồng bào công giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương. Đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh luôn tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác bác ái xã hội, giúp đỡ gia đình khó khăn, trẻ em khuyết tật, mồ côi, thăm viếng gia đình chính sách và xây dựng đời sống văn hóa…với tổng số tiền thực hiện các phong trào là trên 8 tỷ đồng.

Still1212_00025Still1212_00024

Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch hướng dẫn tổ chức đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh, nhiệm kỳ 2017 – 2022; triển khai quyết định số 226 ban hành nội dung phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mơi, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo; giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Công Luận