Hội nghị tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất năm 2015

(THTG) Sáng ngày 11/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất năm 2015.

0

Ảnh: Đoàn Vũ

Tại Hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu chủ trương lớn của Nhà nước trong việc số hóa truyền hình, về lợi ích của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước  khi chuyển từ truyền hình tương tự sang truyền hình mặt đất cùng các yêu cầu về trang thiết bị thu phát hình truyền hình số tương tự sang truyền hình số hóa mặt đất, Công văn số 277 của Bộ Thông tin và Truyền thông về truyền hình số hóa mặt đất 2015, trong đó nêu rõ mục tiêu, lộ trình, điều kiện và thời điểm kết thúc truyền dẫn phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các địa phương; hoàn thành chuyển đổi số hóa vào 31/12/2020; giới thiệu kế hoạch 87 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc triển khai thực hiện đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất năm 2015 trong đó nhấn mạnh cần tập cần trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin và truyền thông về ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của số hóa truyền hình mặt đất. Tập trung phổ biến các thông tin cần thiết về thời gian, thời điểm bắt đầu và chấm dứt phát sóng truyền hình tương tự trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn người dân phương thức thu xem truyền hình số và tiếp cận các phương thức thu xem khác như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh khi có điều kiện phù hợp.

Theo kế hoạch đến ngày 31/12/2016, tỉnh Tiền Giang sẽ kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự để chuyển sang truyền hình số hóa mặt đất để tỉnhTiền Giang cùng cả nước thực hiện chuyển đổi số hóa truyền hình từ nay đến năm 2020 theo đúng mục đích, yêu cầu, lộ trình đặt ra./.

TRỌNG HIẾU