Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

(THTG)  Ngày 3/7, Ban Bí thư Trung ương Đảng hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu trực tuyến Tiền Giang, đồng chí Trần Thế Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh dự hội nghị.

Nghị quyết Trung ương 9 là nghị quyết đặc biệt quan trọng, có tính chất chiến lược và cấp bách trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nêu bật tầm quan trọng của nghị quyết, đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng cần tập trung nghiên cứu một cách toàn diện, có kế hoạch triển khai quán triệt nội dung nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thông suốt để thực hiện, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Trên cơ sở đó, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, nhất trí, đồng tâm hiệp lực cả nước một lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để hợp tác và phát triển; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội XI của Đảng đã đề ra, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Khánh Hồng